Huyện Ia H’Drai khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 18/9, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, lớp thứ 1- năm 2017
Huyện Ia H'Drai khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4
Đ/c Ngô Văn Thuy- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, phát biểu tại Lễ khai giảng
Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Pờ Ly Hảo, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Huy Tưởng, chính trị viên, Phó bí thư Đảng ủy Quân  sự huyện, đồng chí Ngô Văn Thuy, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, cùng 75 học viên là cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức về Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề quốc phòng, an ninh, chính trị, đồng thời cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, Đảng viên vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên từng cương vị công tác, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện: Thanh Xuân