Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
56/KH-PGD&ĐT 08/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm học 2023-2024 đối với các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GDĐT
1539/UBND-TH 19/09/2023 Công văn, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024 trên địa bàn huyện
664/CV-PGD&ĐT 27/08/2023 Công văn, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học GDMN năm học 2023-2024
49/KH-PGDĐT 16/08/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024
380/QĐ-UBND 11/08/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
126/CV-PGDĐT 28/02/2023 V/v hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện
05/KH-PGDĐT 09/01/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2022-2023
04/KH-PGDĐT 07/01/2023 Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn huyện Ia H’Drai giai đoạn 2022-2025
21/CV-PGDĐT 05/01/2023 Triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12/CV-PGDĐT 05/01/2023 hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp với hoạt động tăng cường thể lực cho học sinh trung học cơ sở
13/CV-PGDĐT 05/01/2023 Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của BộGDĐT
20/CV-PGDĐT 05/01/2023 Công văn,
Trang 1 / 212»