Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
56/KH-PGD&ĐT 08/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm học 2023-2024 đối với các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GDĐT
49/KH-PGDĐT 16/08/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024
05/KH-PGDĐT 09/01/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2022-2023