THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục huyện Ia H’Drai, thông báo kết quả tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm học 2018 – 2019.

Xem kết quả tại đây.!