Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 01/10/2020, tại trường TH – THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Tơi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã khai mạc Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2020. Tham dự buổi lễ có các đồng chí A Khiên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tuấn Toàn, HUV, Bí thư Huyện đoàn; Trịnh Văn Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Lãnh đạo Đảng ủy-UBND xã Ia Tơi cùng đông đảo thầy cô giáo và học sinh của trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành.

Các Đại biểu tham dự Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2020

Với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020. Đây là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Ông Trịnh Văn Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tao huyện phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trịnh Văn Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhấn mạnh Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội…góp phần xây dựng huyện Ia H’Drai ngày càng giàu đẹp hơn.

Thầy cô, các em học sinh trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành và người dân tham dự buổi lễ

Trong Tuần lễ này, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…) Tiếp tục xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị.

Tin, ảnh : Thế Thành