Công văn 1056a/UBND-TH ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc tạm hoãn thời gian tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức ngành GDĐT huyện Ia H’Drai năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết