ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2023-2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ 09/3-31/3/2023, Công đoàn cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo các Đại hội Công đoàn cơ sở giáo dục có đồng chí: Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể đoàn viên công đoàn của các đơn vị trường học. Đại hội đã tiến hành tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 có đủ bản lĩnh, năng lực để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh nổi bật:

Các tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí: Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu, chỉ đạo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ sở giáo dục đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Công đoàn cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của  đơn vị, ngành; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động phong phú, thiết thực nhằm thu hút cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi và đi vào chiều sâu của các phong trào thi đua.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt và thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, vững mạnh.

Một số hình ảnh lưu niệm

Tin: Tiến Dũng