Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22, Tại sao việc đánh giá định kỳ đối với từng môn học, hoạt động giáo dục và từng năng lực, phẩm chất lại theo ba mức?

Lượt xem:


Thông tin Mô tả
Người gửi Bạn đọc
Email intelbh@gmail.com
Ngày đăng 30/03/2018