Năm nay là năm đầu tiên tổ chức các bài thi tổ hợp. Các thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký dự thi và khi làm bài thi tổ hợp KHTN và KHXH?

Lượt xem:


Thông tin Mô tả
Người gửi Nguyễn Ngọc Quang
Email Nguyenquang@gmail.com
Ngày đăng 04/04/2018