Khai mạc Hội đồng thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/4/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai tổ chức khai mạc Hội đồng thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023. Dự buổi khai mạc có đồng chí Thạch Xuân Hào, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành giáo dục – đào tạo, Đại diện cán bộ và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu Trưởng, Phó Hiệu trưởng là thành viên của Hội đồng khao học đã về dự. 

Quang cảnh Buổi khai mạc

Đồng chí Thạch Xuân Hào, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch Hồi đồng khoa học ngành giáo dục và đào tạo phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội đồng khoa học, đồng chí Thạch Xuân Hào, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu Hội đồng khoa học ngành giáo dục và đào tạo tổ chức và điều hành các hoạt động theo kế hoạch, nội quy đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đúng quy định. Đồng thời mong muốn và tin tưởng rằng đội ngũ Hội đồng khoa học ngành giáo dục và đào tạo sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người “cầm cân nảy mực”, sáng suốt, công bằng, khách quan để chọn ra các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả tốt nhất. Trên cơ sở đó, xét chọn những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực để phổ biến, nhân rộng, làm căn cứ cho việc xét công nhận danh hiệu thi đua các cấp và danh hiệu nhà giáo cao quý.

Tham gia dự thi lần này có 22 sáng kiến kinh nghiệm của 3 cấp học. Việc viết, đánh giá và thẩm định để công nhận sáng kiến kinh nghiệm – sáng kiến khoa học, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo để đội ngũ CBQL, giáo viên ngành giáo dục góp phần nâng cao năng lực, kĩ năng và phương pháp nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên và thúc đẩy phong trào nghiên cứu trong toàn ngành. Cải tiến phương pháp làm việc, phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng mục tiêu đổi mới của ngành. Phát hiện, tuyên dương những tập thể, cá nhân có những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học thiết thực, sáng tạo trong giải pháp thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời triển khai nhân rộng đồng bộ những sản phẩm khoa học thực sự có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực trong dạy học.

Tin, ảnh: Tiến Dũng