Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi xét tuyển viên chức ngành GDĐT huyện Ia H’Drai năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết