Tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023

Sáng 26/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, TH-THCS, Phân hiệu trường DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí Đào Anh Tuấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo,  Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh buổi bồi dưỡng

Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông tin quán triệt nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, trong huyện nổi bật 6 tháng đầu năm 2023; kết quả Hội nghị lần thứ Bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng); nội dung Chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trước thềm năm học mới nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trên địa bàn huyện nắm vững nội dung các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên, giáo viên trong ngành giáo dục trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ qua quá trình giảng dạy. Qua đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy tại đơn vị với tinh thần trách nhiệm, nâng cao niềm tin thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 sắp tới.

Tin, ảnh: Thanh Xuân