1539/UBND-TH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1539/UBND-TH
Ngày ban hành 19/09/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024 trên địa bàn huyện
Xem văn bản Xem Online
Tải về