LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX, NĂM 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN CHI TIẾT Ở PHÍA DƯỚI

1. LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

1.1. LỊCH THI ĐẤU

1.2. MÃ TRẬN THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

a. Mã trận thi cấu cấp Tiểu học

b. Mã trận thi đấu cấp THCS

2. LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA

3.  LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

4-5. LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH, CÀ KHEO

6. LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN

7. LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ

8. LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY

9. LỊCH THI ĐẤU MÔN BƠI

10. LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO

11. LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ