19/2022/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 21/CV-PGDĐT
Ngày ban hành 05/01/2023
Loại văn bản
Trích yếu Triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem văn bản Xem Online
Tải về