Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
126/CV-PGDĐT 28/02/2023 V/v hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện
05/KH-PGDĐT 09/01/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2022-2023
04/KH-PGDĐT 07/01/2023 Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn huyện Ia H’Drai giai đoạn 2022-2025
20/CV-PGDĐT 05/01/2023 Công văn,
21/CV-PGDĐT 05/01/2023 Triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13/CV-PGDĐT 05/01/2023 Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của BộGDĐT
12/CV-PGDĐT 05/01/2023 hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp với hoạt động tăng cường thể lực cho học sinh trung học cơ sở
873/CV-PGDĐTT 12/12/2022 Công văn,
133/CV-PGDĐT 29/03/2020 Về việc "chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19"
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Trang 1 / 212»