Huyện Ia H’Drai tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ sớm cho học sinh

Huyện Ia H’Drai tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ sớm cho học sinh

Lượt xem:

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai từ ngày 7/5 đến ngày 11/5 các trường trên địa bàn huyện Ia H’Drai đã chủ động điều chỉnh kế hoạch năm, gấp rút tổ chức kiểm tra cuối kỳ II đối với học sinh TH-THCS và đánh giá hoàn thành chương trình học đối với bậc Mầm non, năm học 2020-2021 trước kế [...]