Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 17/5/2023, tại các đơn vị trường học tổ chức Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023”. Hội thi nhằm phát động phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện, hình thành thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc với phương châm đi vào chiều sâu, trọng tâm là phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin góp phần tạo dựng nền tảng kỹ năng bền vững cho thiếu nhi. Tham gia Hội thi góp phần giáo dục thiếu niên, nhi đồng tình yêu thương, lòng nhân ái, biết phát huy truyền thống lịch sử dân tộc, yêu quê hương, đất nước; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phấn đấu học tập noi theo tấm gương sáng của các thế hệ cha anh để xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp. Khuyến khích thúc đẩy các hoạt động, phong trào đọc chủ động cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện, đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách để hướng tới xây dựng một xã hội học tập. 

Tin: Tiến Dũng