Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Thông báo: Tải tại đây
  2. Danh sách thí sinh: Tải tại đây