Hội nghị tổng kết năm học 2022 -2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 30/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 -2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: ThS. Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy; Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, đơn vị, và cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên toàn ngành giáo dục huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo đánh giá năm học 2022-2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà ngành Giáo dục – Đào tạo của huyện đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự  nỗ lực, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm học 2022-2023, nhất là: tỷ lệ huy động ra lớp đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, quy mô mạng lưới trường, lớp được rà soát, tổ chức sắp xếp theo hướng ngày càng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh; hoàn thành việc sắp xếp, sát nhập 100% các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở thành các trường liên cấp Tiểu học – THCS trong năm học 2022-2023; 100% CBQL cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, quan tâm nâng cao trình độ đạt chuẩn của đội ngủ giáo viên; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, lần đầu tiên ngành giáo dục huyện đạt 04 giải trong Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023 (với 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích); Đạt 01 giải Tư tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Bên những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý những tồn tại, hạn chế ngành Giáo dục đã chỉ ra như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số cơ sở giáo dục còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học, thiết bị thí nghiệm, thực hành để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tình trạng thiếu giáo viên chậm được khắc phục; nguồn tuyển dụng giáo viên thiếu; chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt so với yêu cầu đề ra. Để năm học mới 2023-2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo”  đạt được nhiều kết quả cao hơn, toàn diện hơn nữa và khắc phục được những tồn tại hạn chế trong năm học qua, thay mặt BTVHU, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trương Thị Linh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng, ban, ngành của huyện, đặt biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo và đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo chú tâm nghiên cứu, tập trung thực hiện những nội dung:

Tuyên truyền và triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các Nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác giáo dục và đào tạo, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tại chương trình 30 ngày 24-6-2021 của Huyện ủy thực hiện NQ 02 của Tỉnh ủy); chuẩn bị thật tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới 2023-2024.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục & đào tạo trong giai đoạn hiện nay; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống trường, lớp học gắn với phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, giảm tối đa các điểm trường lẻ. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập các bậc học; mở rộng, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Triển khai có hiệu quả lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên. Tiếp tục triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo quy định; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, CBQL giáo dục, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả. Thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Nâng cao hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ trường học, quan tâm phát triển đảng viên trong giáo viên và học sinh.

Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, bảo đảm an toàn cho học sinh; thực hiện tốt Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong trường học để tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; Xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp-an toàn, cải tạo vườn trường, trồng rau, hoa, tăng gia sản xuất để hướng dẫn tính siêng năng, cần cù, chịu khó cho các em vừa học, vừa lao động để nâng cao kỹ năng sống cho các em được hòa đồng, yêu thương bạn bè, hỗ trợ, giúp nhau học tập tốt và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Đánh giá cao những kết quả ngành Giáo dục huyện Ia H’Drai đã đạt được trong năm học vừa qua, ThS. Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chia sẻ những khó khăn của huyện Ia H’Drai, như: quy mô trường lớp, học sinh phát triển nhanh và khó dự đoán; một bộ phận nhân dân chưa quan tâm đối với việc học tập của con em, nên việc duy trì sĩ số, học sinh ra lớp chưa được đảm bảo; một số trường học còn thiếu phòng học bộ môn, thiếu nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập, thiết bị dạy dọc, thiếu nguồn nước vào mùa khô, thiếu giáo viên, … đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đào tạo của các trường; … Đồng chí lưu ý ngành giáo dục huyện Ia H’Drai cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các cuộc vận động, các phong trào phải sáng tạo, phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương; cán bộ quản lý, giáo viên cần có những cách nhìn mới, tư duy mới, thay đổi mang tính căn bản. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước với giáo dục mầm non, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Các cơ sở giáo dục tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là chương trình lớp 4, lớp 8. Ngành Giáo dục cần dạy học đúng đối tượng, đào tạo học sinh đáp ứng chuẩn kiến thức và kỹ năng của cấp học, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số…

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 4 cá nhân, “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 4 tập thể và “Lao động tiên tiến” cho 47 cá nhân, trong đó có 4 cá nhân được Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xét đề nghị xét tạng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng trao tặng giấy khen danh hiệu Lao động tiên tiến cho 9 tập thể, 30 cá nhân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Tin, ảnh: Thanh Xuân