Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường học” năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường học năm 2023 của Công an huyện Ia H’Drai. Sáng ngày 18/9/2023, Công an huyện Ia H’Drai phối hợp với các cơ sở trường học phổ thông trên địa bàn huyện nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, giáo viên và học sinh và có biện pháp tự phòng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Quang cảnh buổi Lễ phát động tại trường Tiểu học – THCS Nguyễn Tất Thành

Tại buổi Lễ phát động, tổ công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường học của Công an huyện Ia H’Drai gồm các đội nghiệp vụ đã tập trung vào các chuyên đề tuyên truyền: giáo dục luật Giao thông đường bộ đối với cán  bộ, giáo viên và học sinh; Phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh; Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý; Phổ biến, giáo dục các quy định và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với người học và cán bộ, giáo viên; Các biện pháp phòng chống phản động móc nối, lôi kéo học sinh tham gia chống Đảng, Nhà nước;…

* Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền: 

Với tinh thần sôi nổi, buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành, nắm được những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; cũng như phát huy tinh thần tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tin: Tiến Dũng